جدول نرخ نامه خدمات پستی بر اساس مجوز 30295/94/370 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

دقت داشته باشید که هزینه هایی که در جدول درج شده است به غیر از هزینه بسته بندی می باشد که طبق تعرفه هزینه بسته های پستی نیز به این مبلغ اضافه می شود .

تمام محصولاتی که تا ساعت 13 ثبت شوند در همان روز ارسال می شوند . 
مدت زمان تحویل بسته پست سفارشی 7 روز کاری (طبق توضیحات سایت پست) 
مدت زمان تحویل بسته پست پیشتاز 2 روز کاری می باشد .