ارسال 24 ساعته رایگان در شهر قزوین :

ارسال 24 ساعته ، بدین معنا که یک روز پس از خرید ,محصول خریداری شده  ارسال می گردد. شماخریدار محترم می بایست در روز تحویل از ساعت 9 صبح تا 5 عصر آماده تحویل محصول باشید لذا درصورت عدم حضور حتما با فروشگاه هماهنگ نمایید . در ارسال 24 ساعته - مشتری نمی تواند زمان ثابتی را برای دریافت مشخص کند و باید بین ساعت تعیین شده در آدرس مشخص شده حضور داشته باشد.

در صورت درخواست مشتری جهت دریافت سریع کالا (9 صبح تا 18 عصر همان روز) هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد .

هزینه ارسال به سایر استانها به عهده خریدار می باشد.