لیست محصولات این تولید کننده AMD

0 نقد(ها)

CPUAMD Sempron 2650 Dual CoreClock Speed1.45GHzCache1.0MBFSB SpeedFS1bSockets SupportedSocket AM1Processor GraphicsAMD Radeon HD 8240

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD FX-Series FX-9590Clock Speed4.7GHz up to 5.0GHzCache8MBSockets SupportedAM3+

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD FX-8370 AM3+ SocketClock Speed4.0 GHzCache8.0Sockets SupportedAM3+

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAM3 - FX-8350 - 4.0GHz - X8Clock Speed4.0GHzCache8.0Sockets SupportedAM3+

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAM3 - FX-8320 - 3.5GHz - X8Clock Speed3.5GHzCache8.0Sockets SupportedAM3+

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAM3 - FX-6300 - 3.5GHz - X6Clock Speed3.5GHzCache8MBSockets SupportedAM3+

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD FX 9370Clock Speed4.4 GHzCache8.0Sockets SupportedAM3+

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD Athlon II X2 240Clock Speed2.8 GHzCache2 MBSockets SupportedAM3

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD A8 7600KClock Speed3.8GHzCache4.0MBSockets SupportedFM2+Processor GraphicsAMD Radeon™ R7 Graphics

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD A4 7300Clock Speed3.8GHzCache1.0MBSockets SupportedFM2Processor GraphicsAMD Radeon™ HD 8470D

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD A10-7850KClock Speed3.7 GHz up to 4.0GHzCache4 MProcessor GraphicsAMD R7 Series

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD 4th Gen A-Series APU A10-7700K Black EditionClock Speed3.5GHz up to 3.8GHzCache4MBSockets Supported+FM2Processor GraphicsAMD Radeon R7 series

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD 3th Gen A-Series APU A6-6400KClock Speed3.9GHzCache1MBSockets SupportedFM2Processor GraphicsAMD Radeon HD 8470D

ناموجود
ناموجود
0 نقد(ها)

CPUAMD 3th Gen A-Series APU A4-6300Clock Speed3.7GHz up to 3.9GHzCache1MBSockets SupportedFM2Processor GraphicsAMD Radeon HD 8370D

ناموجود
ناموجود
نمایش 1 - 20 از 21 آیتم
در صفحه

بازگشت به بالا صفحه