• 1
  • 1

    external hard disk drive

  • 1

    POWER BANK

  • 1

    DELL

یکی از مؤسسات دولتی آلمان(statista) فهرستی منتشر کرده که در آن به میزان پرتو افکنی گوشی های مطرح پرداخته میشود.
(لیست بی خطرترین گوشی ها در تب بعدی می باشد)

همان‌طورکه در گزارش Statista آمده، معیار جهانی مشخصی برای سطح پرتوافکنی ایمن گوشی‌ها وجود ندارد؛ اما قطعا هرچه این مقدار کمتر باشد، ضرر احتمالی آن برای بافت‌های سروبدن کمتر خواهد بود. در آلمان، گواهی مخاطره‌آمیزنبودن برای محیط فقط به مدل‌هایی تعلق می‌گیرد که نرخ جذب ویژه‌ی کمتر از ۰.۶۰ وات‌برکیلوگرم داشته باشند.

USB 3.2 با نرخ انتقال داده‌ای برابر با ۲۰ گیگابیت بر ثانیه به‌زودی روانه‌ی بازار سخت‌افزار خواهد شد و با ورود آن، روش نام‌گذاری استانداردهای قبلی USB 3.0 و USB 3.1 به‌مانند گذشته متا‌ٔثر از استاندارد جدید خواهد شد.

more product

کامپیوتر و قطعات

more product

قطعات لپتاپ

شاخه‌ها


پیگیری سفارشات شما