• 1
  • 1

    external hard disk drive

  • 1

    POWER BANK

  • 1

    DELL

  • 1

محصولات ویژه

این آمار توسط موسسه IDC گردآوری شده است

همان‌طورکه در گزارش Statista آمده، معیار جهانی مشخصی برای سطح پرتوافکنی ایمن گوشی‌ها وجود ندارد؛ اما قطعا هرچه این مقدار کمتر باشد، ضرر احتمالی آن برای بافت‌های سروبدن کمتر خواهد بود. در آلمان، گواهی مخاطره‌آمیزنبودن برای محیط فقط به مدل‌هایی تعلق می‌گیرد که نرخ جذب ویژه‌ی کمتر از ۰.۶۰ وات‌برکیلوگرم داشته باشند.

USB 3.2 با نرخ انتقال داده‌ای برابر با ۲۰ گیگابیت بر ثانیه به‌زودی روانه‌ی بازار سخت‌افزار خواهد شد و با ورود آن، روش نام‌گذاری استانداردهای قبلی USB 3.0 و USB 3.1 به‌مانند گذشته متا‌ٔثر از استاندارد جدید خواهد شد.

more product

کامپیوتر و قطعات

more product

قطعات لپتاپ

شاخه‌ها


پیگیری سفارشات شما

فروش ویژه